Právní služby

  • právní konzultace a zastupování před soudy všech stupňů v občanskoprávních, korporačních, pracovních věcech, v insolvenčním řízení, včetně zastoupení u Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku,
  • návrhy na zahájení insolvenčního řízení včetně návrhů na povolení oddlužení, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, do likvidace,
  • vymáhání pohledávek, postoupení pohledávek a zastoupení v exekučním řízení,
  • zakládání a změny obchodních korporací, organizace a vedení valných hromad, zápisy ve věcech obchodního rejstříku, smlouvy o výkonu funkce,
  • smluvní vypořádání majetku, dohody o vypořádání společného jmění manželů,
  • návrhy na úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, předběžná opatření,
  • rozvody manželství,
  • sepisování smluv (smlouvy o převodu nemovitostí, darovací smlouvy, výměnek, smlouvy o nájmu, smlouvy o dílo atd.)
  • omezení svéprávnosti,
  • ochrana osobnosti.